Ułatwienia dostępu

baner_chrzest-1.4.jpg
III Niedziela Wielkiego Postu
(12. 03. 2023 r.)

 

1. W dniu dzisiejszym o godz. 17.00 zapraszamy na Gorzkie Żale.
2. Wolontariusze Caritas po Mszy św. przed kościołem i na cmentarzu parafialnym rozprowadzaj świece wielkanocne. Dochód z ich sprzedaży przeznaczony jest na działalność charytatywną. Za życzliwość i zrozumienie serdecznie dziękujemy.

3. Od poniedziałku do czwartku włącznie szkołach podstawowych i średnich będą miały miejsce rekolekcje wielkopostne
. W czwartek o godz. 18.00 w auli Domu Parafialnego odbędzie się spotkanie dla kandydatów przygotowujących się do Sakramentu Bierzmowania. Natomiast o godz. 19.15 w kościele odbędzie się adoracja Najświętszego Sakramentu połączona z uwielbieniem. Zapraszamy.

4. W nadchodzącym tygodniu
będziemy przeżywać następujące wydarzenia:
  • w poniedziałek o godz. 17.30 odbędzie się nowenna do św. Jana Pawła II.
  • w środę o godz. 17. 30 nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
  • w piątek nabożeństwo Drogi Krzyżowej dla dorosłych o godz. 9.00. dla dzieci, młodzieży i dorosłych o godz. 17.00. Również w tym dniu w naszym kościele z inicjatywy papieża Franciszka odbędzie się adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 19.00 do północy tzw. „24 godziny dla Pana”. Natomiast w sobotę od godz. 8.30 do godz. 18.00 zapraszamy poszczególne grupy działające przy naszej Parafii do modlitwy przed Najświętszym Sakramentem. Od godz. 8.30 do 9.30 Róże Żywego Różańca, od 9.30 do 10.30 Liturgiczną Służbę Ołtarza, od 10.30 do 11.30 Ojców ministrantów i szafarzy Komunii św., od 13.30 do 14.30 wspólnotę Przyjaciół Oblubieńca, od 14.30 do 15.30 Mężczyzn św. Józefa, wolontariuszy PZ Caritas, od 15.30 do 16.30 Straż Honorową, Odnowę w Duchu Świętym, od 16.30 do 17.30 młodzież.   Zachęcamy do indywidualnej modlitwy połączonej ze spowiedzią św. Potraktujmy to jako osobisty Dzień Skupienia.
5. Do nabycia prasy katolickiej, która jest dostępna na stojakach. Polecamy: Gość Niedzielny, Niedziela.


OŚWIADCZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
W ZWIĄZKU Z PUBLIKACJAMI DOTYCZĄCYMI
METROPOLITY KRAKOWSKIEGO KARD. KAROLA WOJTYŁY

Święty Jan Paweł II to jeden z najwybitniejszych papieży i największych Polaków. Jego papieskie przepowiadanie, apostolskie wizyty, a także wysiłki dyplomatyczne przyczyniły się do wzrostu duchowego milionów ludzi na całym świecie. Dla nich Papież Polak był i pozostaje moralnym punktem odniesienia, nauczycielem wiary, a także orędownikiem w niebie.

W tym świetle szokujące są próby zdyskredytowania jego osoby i dzieła, podejmowane pod pozorem troski o prawdę i dobro. Autorzy tych dyskredytujących głosów podjęli się oceny Karola Wojtyły w sposób stronniczy, często ahistoryczny, bez znajomości kontekstu, bezkrytycznie uznając tworzone przez Służby Bezpieczeństwa dokumenty za wiarygodne źródła. Nie wzięli przy tym pod uwagę istniejących raportów i opracowań, które rzetelnie ukazują jego słowa i czyny. Członkowie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski już raz podkreślili (18 listopada 2022 roku), że medialny atak na kard. Karola Wojtyłę, a następnie Papieża Polaka i jego pontyfikat ma swoje głębsze przyczyny.

Chciałbym w tym miejscu wyrazić moje serdeczne podziękowanie tym wszystkim, którzy w ostatnim czasie bronią dziedzictwa i osoby św. Jana Pawła II, który m.in. przyczynił się do wyzwolenia Polski i innych państw spod sowieckiego komunizmu.

To właśnie poczynając od decyzji Jana Pawła II, Kościół podjął zdecydowany wysiłek powołania struktur i opracowania jednoznacznych procedur, by zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i młodzieży, należycie ukarać winnych przestępstw seksualnych, a przede wszystkim wspomóc osoby skrzywdzone. Wydając dokument Sacramentorum sanctitatis tutela dla całego Kościoła, który uznaje krzywdę wyrządzoną dziecku w sferze seksualnej za jedno z najcięższych przestępstw, Jan Paweł II zobowiązał wszystkie episkopaty świata do wprowadzenia szczegółowych norm postępowania w takich przypadkach. Była to decyzja ze wszech miar bezprecedensowa i przełomowa.

Obrona świętości i wielkości Jana Pawła II nie oznacza, oczywiście, twierdzenia, że nie mógł on popełniać błędów. Bycie pasterzem Kościoła w czasach podziału Europy na Zachód i blok sowiecki oznaczało konieczność mierzenia się z niełatwymi wyzwaniami. Trzeba też być świadomym tego, że w tamtym okresie obowiązywały, nie tylko w Polsce, inne niż dzisiaj prawa, inna była świadomość społeczna i zwyczajowe sposoby rozwiązywania problemów.

Wzywam zatem wszystkich ludzi dobrej woli, by nie niszczyć wspólnego dobra, a do takiego należy niewątpliwie dziedzictwo Jana Pawła II. Polacy winni pamiętać o błogosławieństwie, jakie Opatrzność dała nam za sprawą tego Papieża.

Warszawa, 9 marca 2023 roku

✠ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu PolskiPARAFIA RZYM.-KAT.
WNIEBOWZIĘCIA NMP W BIELAWIE

pl. kard. Stefana Wyszyńskiego 1
58-260 Bielawa

tel. 733 824 147
tel. 74 833 46 13

KANCELARIA PARAFIALNA
w ciągu roku:
w poniedziałek tylko sprawy cmentarza parafialnego 16.00 - 18.00
przed południem w środę i czwartek 
9.00 - 10.00
po południu od środy do piątku 
16.00 - 18.00

w okresie wakacyjnym:
środaczwartek 
od 9.00 do 10.00 i od 16.00 do 18.00

Opłaty za grób na cmentarzu parafialnym
można dokonać w każdy poniedziałek
w godz. od 16.00 do 18.00
lub wpłacając na konto parafialne. 
opłatę na 10 lat 250 zł., na 20 lat 500 zł.
podając w tytule id grobu oraz dane osoby
wpłacającej z adresem do korespondencji.

Rachunek: 02 9527 0007 0000 5441 2000 0001
Bank Spółdzielczy Dzierżoniów

 

Portale warte polecenia