Ułatwienia dostępu

baner_chrzest-1.4.jpg

Jeśli dziś szukamy wzorów do naśladowania, opat z Monte Cassino to właśnie chce nam podpowiedzieć: „Bądź sobą, wykonuj dobrze swoją pracę, nie zmieniaj innych, ale sam czyń pokutę za swoje grzechy. Wówczas świat wokół ciebie stanie się błogosławiony”.

Pan Bóg daje wyjątkowych ludzi na wyjątkowe czasy. Cóż z tego, że są ukryci, mało się o nich wie – są jak ziarno w ziemi i czekają na sposobny czas, by wydać owoc… Kiedy ludzie w Europie u schyłku antyku zadawali sobie pełne niepokoju pytania o jutro, Bóg natchnął Benedykta z Nursji, aby wybrał życie mnisze, z czasem został opatem, ojcem wspólnoty. Cóż w tym niezwykłego, przecież wielu uczyniło to przed nim i po nim? W czym tkwi szczególność św. Benedykta, wyjątkowość tak wielka, że skłoniła bł. Pawła VI do ogłoszenia go patronem Europy? (Warto przypomnieć, że Benedykt generalnie patronuje trudnym czasom, np. papież Benedykt XV przybrał to imię, zaczynając pontyfikat na początku I wojny światowej).

Siłą Ojca mnichów zachodnich jest jego zwyczajność… Był po prostu mnichem, po prostu opatem, wykonywał poważnie swoje obowiązki. Jeśli dziś szukamy wzorów do naśladowania, opat z Monte Cassino to właśnie chce nam podpowiedzieć: „Bądź sobą, wykonuj dobrze swoją pracę, nie zmieniaj innych, ale sam czyń pokutę za swoje grzechy. Wówczas świat wokół ciebie stanie się błogosławiony” 

źródło: Szymon Hiżycki OSBPARAFIA RZYM.-KAT.
WNIEBOWZIĘCIA NMP W BIELAWIE

pl. kard. Stefana Wyszyńskiego 1
58-260 Bielawa

tel. 733 824 147
tel. 74 833 46 13

KANCELARIA PARAFIALNA
w ciągu roku:
w poniedziałek tylko sprawy cmentarza parafialnego 16.00 - 18.00
przed południem w środę i czwartek 
9.00 - 10.00
po południu od środy do piątku 
16.00 - 18.00

w okresie wakacyjnym:
środaczwartek 
od 9.00 do 10.00 i od 16.00 do 18.00

Opłaty za grób na cmentarzu parafialnym
można dokonać w każdy poniedziałek
w godz. od 16.00 do 18.00
lub wpłacając na konto parafialne. 
opłatę na 10 lat 250 zł., na 20 lat 500 zł.
podając w tytule id grobu oraz dane osoby
wpłacającej z adresem do korespondencji.

Rachunek: 02 9527 0007 0000 5441 2000 0001
Bank Spółdzielczy Dzierżoniów

 

Portale warte polecenia