Ułatwienia dostępu

baner_chrzest-1.4.jpg
Byłoby coś niedojrzałego w tym, gdybym ja nie zaznał więzienia. Dzieje się więc coś bardzo właściwego; nie mogę mieć żalu do nikogo. Chrystus nazwał Judasza „przyjacielem". Nie mogę mieć żalu do tych panów, którzy mnie otaczają i byli dla mnie dość grzeczni. Oni mi przecież pomagają do dzieła, którego nieuchronność od dawna była oczywista dla wszystkich. Muszę doceniać to, co mnie od tych ludzi spotyka. "ZAPISKI WIĘZIENNE"

Tymi słowami – Kardynała Stefana Wyszyńskiego – rozpoczęły się Rekolekcje w naszej Parafii, które poprowadzili ks. Kamil Pawlik oraz ks. Łukasz Kopczyński.

To był czas wielkiej refleksji
nad nieodległą historią naszego kraju, ale też nad trudnościami z jakimi spotyka się Kościół i wiara w czasach dzisiejszych. Przez pryzmat patrzenia tych dwóch wielkich bohaterów jakimi byli bł. Kardynał Stefan Wyszyński oraz bł. ks. Jerzy Popiełuszko, rekolekcjoniści przypomnieli nam w jaki sposób mamy przeżywać wiarę oraz patrzenie na drugiego człowieka. Zwłaszcza tego, który do mnie wrogo nastawiony, staje się dla mnie zadaniem do miłości Chrystusowej.

Dzięki rekolekcjom mogliśmy przypomnieć sobie jak wielką rolę odegrał Kościół w latach osiemdziesiątych (czasach komunistycznych). Także jaki wsparciem był Kościół i zaangażowanie kapłanów oraz świeckich dla środowisk pracy w naszym mieście m. in. poprzez udział w pielgrzymkach ludzi pracy, którą w Polsce zapoczątkował sam bł. ks. Jerzy Popiełuszko. Nie przez przypadek, czas rekolekcji zbiegł się także z rocznicą wprowadzenia stanu wojennego w Polsce (13 grudnia 1981r.). Czasem niełatwym, czasem ucisku i zawieruchy politycznej, myślowej, z którą także stykamy się w naszych czasach na płaszczyźnie ideologicznej, moralnej i etycznej.

Rekolekcje zakończyły się wprowadzeniem relikwii bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, które na dobre zagoszczą w naszej parafii stałym przypominaniem sobie, że o Prawdę trzeba nieustannie walczyć przez pryzmat Krzyża Chrystusowego i miłości do bliźniego, także tego, który jest do mnie wrogo nastawiony. Obecność błogosławionych to także ważne, duchowe wsparcie dla nas w drodze do Pana Boga.

Za wygłoszone rekolekcje ogromnie dziękujemy i wspieramy modlitwą ks. Kamila Pawlika oraz ks. Łukasza Kopczyńskiego, którzy na co dzień studiują w Rzymie oraz Lublinie.

feb17ba8-9aa8-4db2-b43b-93dad077000a
39078160-096e-4107-a8fd-b85e537d42fb
6848293c-895b-4fdf-8847-068e06aaa91f
219344fa-ce86-4e82-90fd-9c7a7a75ebdf
468bcda9-6743-472a-b4e6-748c1c8d2af5
87b9dc8a-3faa-496e-8539-3a6269b7fbfb
57c5b914-4f37-498e-bd21-47568d03112d
8ff12d37-1988-4026-a77f-c88a26c9f869
8f3a94be-3db5-47d4-bd31-6d907b0a7e4f
2c4acf4b-b605-4c9f-9762-0fc1797d4269PARAFIA RZYM.-KAT.
WNIEBOWZIĘCIA NMP W BIELAWIE

pl. kard. Stefana Wyszyńskiego 1
58-260 Bielawa

tel. 733 824 147
tel. 74 833 46 13

KANCELARIA PARAFIALNA
w ciągu roku:
w poniedziałek tylko sprawy cmentarza parafialnego 16.00 - 18.00
przed południem w środę i czwartek 
9.00 - 10.00
po południu od środy do piątku 
16.00 - 18.00

w okresie wakacyjnym:
środaczwartek 
od 9.00 do 10.00 i od 16.00 do 18.00

Opłaty za grób na cmentarzu parafialnym
można dokonać w każdy poniedziałek
w godz. od 16.00 do 18.00
lub wpłacając na konto parafialne. 
opłatę na 10 lat 250 zł., na 20 lat 500 zł.
podając w tytule id grobu oraz dane osoby
wpłacającej z adresem do korespondencji.

Rachunek: 02 9527 0007 0000 5441 2000 0001
Bank Spółdzielczy Dzierżoniów

 

Portale warte polecenia