Ułatwienia dostępu

baner_chrzest-1.4.jpg
W niedzielę 19 czerwca w naszej parafii odbyła się uroczystość przyjęcia do grona Służby Liturgicznej parafii 6 nowych ministrantów.

Chłopcy, którzy w tym dniu dostąpili godności ministranta przez blisko rok pod okiem opiekuna ks. Łukasza Basistego oraz swoich starszych kolegów pilnie przygotowywali się do pełnienia tej zaszczytnej posługi. Kandydaci uczestniczyli w tym czasie w licznych zbiórkach, które miały na celu techniczne przygotowanie do pełnienia przyszłej służby. Każdy z kandydatów potwierdzał swoją gotowość i chęć służby jako ministrant.

Następnie ks. prałat Stanisław Chomiak uroczyście poświęcił komże i kołnierze, które w obecności wszystkich wiernych założył nowo przyjętym ministrantom. Niech Pan im błogosławi i daje siłę oraz wytrwałość do służby przy ołtarzu.


psowanieministrantow30
psowanieministrantow28
psowanieministrantow29
psowanieministrantow26
psowanieministrantow27
psowanieministrantow25
psowanieministrantow24
psowanieministrantow22
psowanieministrantow23
psowanieministrantow20PARAFIA RZYM.-KAT.
WNIEBOWZIĘCIA NMP W BIELAWIE

pl. kard. Stefana Wyszyńskiego 1
58-260 Bielawa

tel. 733 824 147
tel. 74 833 46 13

KANCELARIA PARAFIALNA
w ciągu roku:
w poniedziałek tylko sprawy cmentarza parafialnego 16.00 - 18.00
przed południem w środę i czwartek 
9.00 - 10.00
po południu od środy do piątku 
16.00 - 18.00

w okresie wakacyjnym:
środaczwartek 
od 9.00 do 10.00 i od 16.00 do 18.00

Opłaty za grób na cmentarzu parafialnym
można dokonać w każdy poniedziałek
w godz. od 16.00 do 18.00
lub wpłacając na konto parafialne. 
opłatę na 10 lat 250 zł., na 20 lat 500 zł.
podając w tytule id grobu oraz dane osoby
wpłacającej z adresem do korespondencji.

Rachunek: 02 9527 0007 0000 5441 2000 0001
Bank Spółdzielczy Dzierżoniów

 

Portale warte polecenia