Ułatwienia dostępu

baner_chrzest-1.4.jpg

Środowisko Nowej Ewangelizacji Diecezji Świdnickiej ZAPRASZA do modlitwy, słuchania Słowa, łamania Chleba, adoracji, uwielbienia we wspólnocie w Środę 21. września w środę na godz. 18.00

Pragniemy, aby to był czas jedności wszystkich wspólnot w parafiach i diecezji. Dlatego msze odbędą się w trzech miejscach jednocześnie w Bielawie, Kłodzku i Wałbrzychu. Tematem tegorocznej Mszy Jedności jest hasło: "Miłosierdzia pragnę...".PARAFIA RZYM.-KAT.
WNIEBOWZIĘCIA NMP W BIELAWIE

pl. kard. Stefana Wyszyńskiego 1
58-260 Bielawa

tel. 733 824 147
tel. 74 833 46 13

KANCELARIA PARAFIALNA
w ciągu roku:
w poniedziałek tylko sprawy cmentarza parafialnego 16.00 - 18.00
przed południem w środę i czwartek 
9.00 - 10.00
po południu od środy do piątku 
16.00 - 18.00

w okresie wakacyjnym:
środaczwartek 
od 9.00 do 10.00 i od 16.00 do 18.00

Opłaty za grób na cmentarzu parafialnym
można dokonać w każdy poniedziałek
w godz. od 16.00 do 18.00
lub wpłacając na konto parafialne. 
opłatę na 10 lat 250 zł., na 20 lat 500 zł.
podając w tytule id grobu oraz dane osoby
wpłacającej z adresem do korespondencji.

Rachunek: 02 9527 0007 0000 5441 2000 0001
Bank Spółdzielczy Dzierżoniów

 

Portale warte polecenia